Hodnocení poroty vyzvané soutěže o návrh na fotodokumentaci projektu

ZLÍNSKÝ ARCHITEKTONICKÝ MANUÁL (ZAM)

Předmětem soutěže se stalo vyhotovení fotodokumentace vybraných objektů (exteriéru a interiéru) a veřejných prostranství v rámci tříletého projektu Zlínský architektonický manuál (ZAM).

 

Mezi hodnoticími kritérii je kvalitní fotodokumentace současných staveb, kontinuita mezi všemi fotografovanými objekty, s důrazem na lidské měřítko, schopnost vysledovat a podtrhnout architektonické kvality objektu. Důraz je kladen na jednotnost, jistou opravdovost, popisnost (která je někdy i nelichotivá, způsobená novodobými zásahy), vše v linii popularizační, s velkou mírou a schopností zachycení atmosféry daného místa. Úkolem bylo vytvořit fotodokumentaci veřejného prostranství, urbanistická koncepce čtvrti Letná, alespoň jedna fotografie domu, který ještě nebyl zateplen a má zachovanou původní zdivo (např. Mostní – natočení domů po vrstevnici, čtvrtdomky, ul. Na Vyhlídce, ul. Kotěrova – zděné domky, U Stadionu), exteriér a interiér Zimních lázní (Vladimír Karfík, 1950), exteriér prvního paneláku G 40 (Benešovo nábřeží, číslo popisné 3828).

Vyzvaná soutěž byla vyhlášena dne 8. března 2019 těmto účastníkům:

Matěj Skalický

Nikola Tlásková

Dušan Tománek

Petr Willert (studio onomono)

Komise ve složení Mgr. Ladislava Horňáková, kurátorka architektury, KGVU ve Zlíně, Bc. Karolína Juřicová, odborný garant, členka spolku aArchitektura, Mgr. Et Ing. Gabriela Culík Končitíková, Nadace Tomáše Bati, MgA. Jan Pavézka, designér, člen spolku aArchitektura a ellement architects, Ing. arch. Jitka Ressová Ph.D., členka spolku aArchitektura a ellement architects, Mgr. Lucie Šmardová, projektová managerka, členka spolku aArchitektura. Porota se sešla v Infopointu baťovského bydlení ve Zlíně ve čtvrtek 9. května 2019.

 Poradní hlas měla Mgr. Lucie Valdhansová, odborná garantka BAM Brno, Dům umění.

Komise považuje všechny odevzdané soubory za kvalitní a v reprezentativní podobě zachycující stav vybraných objektů a míst. Ze čtyř návrhů byly tři svým přístupem velice podobné – Nikola Tlásková, Matěj Skalický a Petr Willert odevzdali technicky přesnou, kompozičně vyváženou a barevně umírněnou sérii fotografií. U každého autora se dají najít snímky odrážející místní atmosféru prostřednictvím celků i detailů. Jedná se klasický, spíše konzervativní přístup, který je vhodný pro využití v databázi architektonického manuálu. Architektonické manuály fungují už několik roků, postupně se ukazuje, že tento spíše civilní a utilitárnější přístup zachycení současnosti je vhodným do databáze.

Z odevzdaných prací vybočuje série Dušana Tománka, u kterého je čitelný autorský přístup. Ve fotografiích je mírně upravená barevnost, v kompozice zohledňují širší kontext stavby. Jako dokumentace současné podoby Zlína vybízí tento přístup k přípravě autorské obrazové knihy.

Po diskuzi komise jednomyslně rozhodla, že na první místě se umístil fotograf Petr Willert ze studia onomono). V tomto souboru je patrná autorova schopnost čtení architektonických záměrů, celek působí vyváženě. Porota konstatuje, že výsledky vyzvané soutěže naplnily očekávání vyhlašovatele a doporučuje vítězný návrh k realizaci.

Zavřít Soutěž na fotodokumentaci ZAM


^

spolek aArchitektura
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© spolek aArchitektura 2007 - 2024