Druhý ročník komentovaných procházek, které organizujeme společně se statutárním městem Zlín, jsme rozšířili o novou trasu.

 

BYDLENÍ U BATI

Trasa BYDLENÍ U BATI představuje první dělnickou čtvrť Letná, která vyrostla v průběhu 20. a 30. let minulého století nedaleko továrního areálu firmy Baťa. Návrhy na její výstavbu spadají do roku 1915. Tehdy architekt Jan Kotěra zpracovává regulační plán celé čtvrti a pokračuje ve spolupráci s podnikatelem Tomášem Baťou. Na Kotěrovu práci později navazuje jeho žák František Lýdie Gahura, architekt, urbanista a vedoucí Stavebního oddělení firmy Baťa.

Procházka začíná u Velkého kina. Prvním zastavením jsou dosud stojící příklady raného ubytování – dům s mansardovou střechou a omítané čtyřdomky, které se v ostatních firemních čtvrtích již nestavěly.

Typickým domkem se pro Zlín stal dvojdomek, místně nazývaný půldomek, doplněný o různé varianty jednodomků.

Součástí výkladu jsou vedle hromadné výstavby i ukázky individualizovaných nebo experimentálních domů, jako například americký katalogový dům Alladin, který nechal Tomáš Baťa přivézt z Ameriky.

Životní podmínky obyvatel ukazují také stavby občanské vybavenosti, z nichž se většina dodnes využívá. 

Seznámíte se také s pravidly a režimem, které museli zaměstnanci dodržovat. Benefity podnikového ubytování, jako bylo moderní vybavení bytů s koupelnami a teplou vodou, nízké nájmy či odpočinkové zahrady u domů, vyvažoval velmi organizovaný systém fungování rodinného života pracovníků. Záměrem těchto opatření bylo formovat životní styl a chování zaměstnanců.

Sraz: náměstí Práce, před Velkým kinem

Prohlídky s průvodcem se konají od května do září 2022, ve středu od 15.30 a v sobotu od 14.00. Bližší informace, termíny prohlídek a rezervaci vstupenek naleznete na www.ic-zlin.cz/prohlidky-s-pruvodcem.

Procházky organizuje statutární město Zlín – oddělení cestovního ruchu ve spolupráci se spolkem aArchitektura a Zlínským architektonickým manuálem.Vstupenky je nutné zakoupit před začátkem prohlídky v Městském informačním a turistickém středisku Zlín (budova radnice), na náměstí Míru. 

QR kód, loga – město Zlín, aArchitektura, ZAM

 

PLÁNOVANÉ MĚSTO

Trasa PLANOVANÉ MĚSTO představí zlínskou architekturu na pozadí základních městských funkcí. Kromě historického centra prohlídka zahrnuje návštěvu továrního areálu (zóna práce) a seznámení s výškovými budovami na náměstí Práce (zóna rekreace). Představí také způsob baťovského bydlení a typické dělnické domky (zóna bydlení).

Procházka zlínskou funkcionalistickou architekturou končí návštěvou Památníku Tomáše Bati, jedné z nejradikálnějších staveb minulého století, která završuje Gahurův prospekt – zelený pás uprostřed města, který je hlavní kompoziční osou centra propojující lesy nad Zlínem s městskými parky v údolí. Touto trasou je ideální začít a pokračovat dalšími návštěvami v baťovských čtvrtích.

 

Sraz: náměstí Míru, před budovou radnice

Prohlídky s průvodcem se konají od května do září 2022, ve středu od 15.30 a v sobotu od 14.00. Bližší informace, termíny prohlídek a rezervaci vstupenek naleznete na www.ic-zlin.cz/prohlidky-s-pruvodcem.

Procházky organizuje statutární město Zlín – oddělení cestovního ruchu ve spolupráci se spolkem aArchitektura a Zlínským architektonickým manuálem. Vstupenky je nutné zakoupit před začátkem prohlídky v Městském informačním a turistickém středisku Zlín (budova radnice), na náměstí Míru. 

QR kód, loga – město Zlín, aArchitektura, ZAM

Zavřít ZÓNA ZLÍN 2022

Zavřít


^

spolek aArchitektura
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© spolek aArchitektura 2007 - 2024