Rádi zveme na přednášky autory, kteří nejsou zaměřeni striktně jen na profesi architektury, ale svou činností přesahují rámec do oblasti její propagace, popř. jiného občanského aktivismu. Právě touto činností se vytváří prostor pro dialog (nejen) o kvalitní české a světové architektuře mimo úzký okruh odbrorníků a studentů architektury. Marcela Steinbachová je vedle povolání architektky také zakládající členkou občanského sdružení Kruh, které se od roku 2001 zaměřuje na rozšiřování architektonického povědomí zejména formou přednášek a diskuzí, vydává knihy a sborníky, pořádá exkurze a pro širokou veřejnost organizuje dnes oblíbený a hojně navštěvovaný Den architektury, tedy procházky s architekty po zajímavých místech měst, kde žijí. Inspirací pro tyto aktivity se staly její zkušenosti ze zahraničních stáží v New Yorku, Salzburku nebo Vídně. Marcela Steinbachová je absolventkou ateliéru Emila Přikryla na Akademii výtvarných umění v Praze, kde od roku 2007 působí také jako odborná asistentka. Tato vzdělávací instituce je v českém prostředí výjmečná, studují zde absolventi jiných architektonických škol, potkávají se s lidmi studující volná umění, diskutují a spolupracují. Právě spolupráce s výtvarnými umělci se pro Marcelu Steinbachovou stala důležitým tématem, který se často odráží i v její  architektonické tvorbě. Dosud spolupracovala například s Krištofem Kinterou, Markétou Šafárikovou a s grafičkami Helenou Šantavou nebo Adélou Svobodovou. Založila vlastní arch. ateliér Skupina, který se zabývá navrhováním staveb, urbanismem, tvorbou interiérů, výstav i drobným designem. Vytvářejí soudobá a osobitá architektonická díla s mnohými přesahy.  Z realizovaných projektů vybíráme například řešení interiérů divadla Komorní scény Aréna v Ostravě, interiéry výrobní a administrativní budovy v Hodoníně či instalace stálé expozice Ostravského Muzea. K zajímavým rekonstrukcím patří například Kino Světozor a  Centrum Franze Kafky v Praze, které vzniklo společně se slavným architektem Stevenem Hollem. Z nerealizovaných projektů patří k nejzajímavějším soutěžní návrh Václavského náměstí pro 21.století z roku 2005. Základní koncepce se vrací ke středověkým vizím Karla IV. Místo náměstí se stromy byl navržen volný prostor, který propojuje náměstí od fasády k fasádě. Pod touto úrovní jsou umístěny podzemní vestibuly metra propojené ve velkou obchodní a kulturní pasáž s vlastním zásobováním. Ve dne jsou tyto prostory osvětleny sklobetonovou plochou z náměstí, v noci je naopak náměstí osvětleno obchodní pasáží.      Přijměte naše pozvání na předposlední letošní setkání, které se uskuteční již 22. listopadu 2012, v 19.00 v kavárně Blok 12, J.A. Bati 5637, 760 01 ve Zlíně. Více informací a přednášky on-line můžete sledovat na www.aarchitektura.cz. Více informací o práci a aktivitách Marcely Steinbachové dostupné na www.skupina.org nebo www.kruh.info a www.denarchitektury.cz.

Zavřít AA UVÁDÍ_MARCELA STEINBACHOVÁ

Zavřít


^

spolek aArchitektura
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© spolek aArchitektura 2007 - 2024