V sobotu 23. června se otevřou dveře několika baťovských domků ve čtvrti Letná. Za podpory a ve spolupráci s Živým Zlínem jsme připravili akci, prostřednictvím níž chceme představit čtvrť Letnou jako živou, otevřenou část města, kde je možné vidět původní domky společně s aktuálními proměnami. Letná se v posledních letech stala místem procházek a workshopů. Její architektonická a historická hodnota je oceňována místními obyvateli, ale také odborníky a nadšenci. 

Jednodomek, půldomek, čtvrtdomek, jejich zrekonstruované či dostavěné varianty jsou tím, co dělá dělnické čtvrti unikátními. Snad každého, kdo nebydlí v cihlových domcích, zajímá, jaké to je. 
Specifičnost každého domu s historickým pozadím je potom tím zajímavější, čím více se dovídáme skutečný příběh obyvatel domků a důvod, proč zde žijí. Pro někoho je to rodinná historie, návaznost na dědu zaměstnaného u Bati, pro dalšího je to atmosféra a výhody, které bydlení ve zlínských čtvrtích blízko centra nabízí. Den otevřených domků má mimo svůj sousedský charakter ukázat, jak se v domcích bydlí. Baťovské bydlení je v mnohém výjimečné, obyvatelům přináší i určitá úskalí (jako jsou např. úzké schody v domě a menší prostor), ale také výhody zajímavého bydlení s historickou hodnotou. 

Návštěvníci akce Po Letné s paní Baťovou se budou moci podívat na zahradu i do interiéru domů a poznají, v čem jsou na první pohled stejné domky rozdílné. 

Historii i současnost inscenovaná procházka s Marií Baťovou, manželkou Tomáše Bati. Hlavní prostor dostane žena, která stála vždy v pozadí, ač plnila důležitou (nejen) společenskou úlohu stejně jako jiné manželky vysoce postavených mužů ve firmě. Letos uplyne 125 let od narození Marie Baťové (nar. 22. 6. 1893).
Prostřednictvím postavy Marie Baťové se akce stává časovou smyčkou. Minulost dávná i nedávná, její přání a přesvědčení se dostane do kontaktu se současností a aktuálními požadavky obyvatel na bydlení a prostor. 
Bydlíte-li na Letné a zaujala Vás tato akce, můžete se jí zúčastnit. Napište na ackulek@gmail.com a můžete být součástí tohoto odpoledne. Společně s Infopointem baťovského bydlení se zajímáme o pamětníky, kteří mohou být důležitými svědky proměn ve městě. 
Sraz 13.30 - infopoint baťovského bydlení, Nad Ovčírnou II, 1295, Zlín

Zavřít DEN OTEVŘENÝCH DOMKŮ - PO LETNÉ S PANÍ BAŤOVOU


^

spolek aArchitektura
nad ovčírnou II. 1295, 76001 Zlín
Czech Republic© spolek aArchitektura 2007 - 2024